Thiết Kế In Ấn

Vì Sao Chọn Thiết Kế Của Chúng Tôi?

  • Sáng Tạo

    Quý khách đang cần nhà thiết kế với phong cách trẻ, đầy sáng tạo nhưng quan trọng nhất là có đủ kinh nghiệm trong việc tạo ra file in ấn chất lượng tốt nhất.

  • Kinh Nghiệm

    Hạn chế rủi ro trong các khâu in ấn. Quý khách sẽ hài lòng với sự tư vấn của các nhân viên thiết kế.

  • Tốc Độ

    Thời gian công việc thiết kế và thành phẩm in ấn nhanh.

Bảng Giá Thiết Kế

Sản phẩm thiết kế

Thời gian

Đơn giá

Vẽ lại Logo

– Vẽ lại logo cho khách hàng
– Chuyển về file vector
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 1 ngày làm việc

300,000

Thiết kế danh thiếp mới

– Thiết kế mới hoàn toàn
– Thiết kế độc quyền
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 2 lần
Trong 1 ngày làm việc

150,000

Thêm sửa danh thiếp

– Chỉnh sửa thông tin
– Thông tin khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 2 lần
1 giờ làm việc

10,000

Thiết kế Tờ rơi 1 mặt

– Thiết kế mới hoàn toàn
– Thiết kế độc quyền
– Kích thước tối đa A3
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc

200,000

Thiết kế Tờ rơi 2 mặt

– Thiết kế mới hoàn toàn
– Kích thước tối đa A3
– Thiết kế độc quyền
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 2 lần
Trong 2 ngày làm việc

300,000

Thiết kế Tờ gấp 4 mặt

– Thiết kế độc quyền
– Kích thước tối đa A3
– Thiết kế 4 mặt, 1 đường cấn gấp
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc

500,000

Thiết kế Tờ gấp 6 mặt

– Thiết kế độc quyền
– Kích thước tối đa A3
– Thiết kế 6 mặt, 2 đường cấn gấp
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc

600,000

Thiết kế Giấy tiêu đề

– Thiết kế mới hoàn toàn
– Thiết kế độc quyền
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 2 lần
Trong 1 ngày làm việc

100,000

Thiết kế Bao thư

– Thiết kế độc quyền
– Gồm 3 loại bao thư: Lớn, trung, nhỏ
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 1 ngày làm việc

200,000

Thiết kế Folder

– Thiết kế mới độc quyền
– Kích thước 22 x 31cm, 4 mặt
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc

600,000