Bảng Giá Áo Thun

STT Tên hàng Hình thức Chất liệu Số lượng Đơn giá Ghi chú
1 Áo thun May size Cotton 65/35 20-50 135.000
2 chiều
2 Áo thun May size Cotton 65/35 50-100 140.000
2 chiều Cổ trụ
3 Áo thun May size Cotton 65/35 20-50 150.000
4 chiều
4 Áo thun May size Cotton 65/35 50-100 140.000
4 chiều
5 Áo thun May size Cá sấu 65/35 20-50 135.000
2 chiều
6 Áo thun May size Cá sấu 65/35 50-100 140.000
2 chiều
7 Áo thun May size Cá sấu 65/35 20-50 155.000
4 chiều
8 Áo thun May size Cá sấu 65/35 50-100 170.000
4 chiều
9 Áo thun May size Cotton 65/35 20-50 115.000
2 chiều
10 Áo thun May size Cotton 65/35 50-100 120.000 Cổ tròn
2 chiều
11 Áo thun May size Cotton 65/35 20-50 140.000
4 chiều
12 Áo thun May size Cotton 65/35 50-100 145.000
4 chiều

Giá bao gồm vận chuyển trong TP.HCM

In hoặc thêu logo

Gia chưa bao gồm thuế

Thời gian 5 ngày làm việc

Đến tận công ty liên hệ giảm 3%