Bao Thư

  1. Before
  2. After
 • In Bao Thư – Phong Bì


  Qui cách sản phẩm:

  • Kích thước chuẩn : 12cm x 22cm, 16cm x 22cm, 25cm x 35
  • Định Lượng Fort : 100gsm, 120gsm


Bảng Giá In Bao Thư – In Phong Bì Thư

IN BAO THƯ 4 MÀU, KHÔNG MÀU NỀN
LOẠI GIẤY FORT 100-120gsm
QUY CÁCH IN BAO THƯ 25X35cm BAO THƯ 16X22cm BAO THƯ 12X22cm
100 CÁI 3, 500/CÁI 2, 500/CÁI 2, 200/CÁI
200 CÁI 3, 200/CÁI 2, 200/CÁI 2, 000/CÁI
500 CÁI 3, 000/CÁI 1, 900/CÁI 1, 600/CÁI
1000 CÁI 1, 800/CÁI 1, 750/CÁI 1, 350/CÁI
2000 CÁI 1, 700/CÁI 1, 600/CÁI 1, 200/CÁI
 • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán