Thành Phẩm In Nhanh

Hệ thống thành phẩm hiện đại giúp chất lượng sản phẩm đẹp, thời gian giao hàng cho khách hàng nhanh nhất

 • 25

  Thiết kế File

 • 50

  In Ấn Sản Phẩm

 • 75

  Thành Phẩm

 • 100

  Giao Hàng

Giá trị của sản phẩm in ngoài phụ thuộc vào chất lượng máy in còn phụ thuộc rất lớn vào máy thành phẩm sau in. Nắm bắt yếu tố quan trọng này chúng tôi đã đầu tư nhưng máy móc thành phẩm sau in :

 • Máy cắt lập trình

 • Máy đóng kim

 • Máy cán màng

 • Máy đóng keo sách